Neem hande en word deel

NGK Grabouw is ‘n geloofsgemeenskap waar enige iemand kan kom inskakel.
Dit is ‘n hawe waar jy tot rus kan kom sodat jy geestelik opgebou kan word om as dissipel die wêreld te kan ingaan.

Dit word bewerkstellig deur ‘n verhouding met God sowel as ‘n verhouding met God se mense…

Christen-vriende versterk mekaar

Ons is nie net mede-lidmate nie, maar vriende. Binne die kerkmure kan jy verhoudinge smee wat buite die mure ondersteuning, advies en geselskap bied. Ons skep geleenthede om sulke bande te vorm. Hou ons kalendar dop en kom kuier saam!

Christene Versterk Mekaar
Ons Personeel is daar vir jou

Ons personeel is daar vir jou

Die Woord sê tereg dat daar ‘n tyd en plek is vir alles. Ons amptelike personeelspan beskou dit as een van ons heerlikste voorregte en verantwoordelikhede om daar vir jou te wees deur alle tye. Van die vreugde van ‘n troue of doop tot die rou wat kom daarmee om iemand aan die dood af te staan, moet jy die vrymoedigheid hê om met ons te gesels.

  • Kontak asseblief die kerkkantoor wanneer jy of iemand wat jy ken die behoefte het vir ‘n gesprek, gebed of besoek.
  • Kontak asseblief die kerkkantoor as jy of iemand wat jy ken deur ‘n moeilike tyd gaan. Dit kan insluit dood, siekte, werksverlies, egskeiding en so meer.
  • Jy is ook welkom om ons te kontak vir geloofsvrae of om ‘n stukkie van jou geloofspad met ons te deel.

Sluit aan by ‘n kleingroep

‘n Kleingroep is ‘n gestruktureerde geleentheid waartydens gelowiges doelgerig oor die Bybel kan kommunikeer.  Kontak die kerkkantoor en sluit aan by ‘n kleingroep naby jou.

Sluit aan by 'n kleingroep
Die Kerkraad Trap Diep Spore 0.1

Die kerkraad trap diep spore

In elke wyk is daar ‘n ouderling en diaken. Hulle rol is om kontak te behou met die wykslede en so te help dat elke lid bedien word.  Die kerkraadslede is die skakel tussen die kerk en gemeentelid en is ook die kontak met die leraar.

Word ’n soldaat vir die Koningkryk …

Ons streef om geleenthede te skep waartydens lidmate toegerus kan word om hul Godsroeping binne en buite die kerk ten volle te kan uitleef.

Word 'n Soldaat vir die Koningkryk
In die Erediens

In die erediens

Die eredienste is die weeklikse vierings- en toerustingsgeleenthede in die gemeente. Ons verstaan die doel van die eredienste as die viering van ons verlossing in Jesus Christus en die toerusting om uit te gaan en as verloste mense te leef en te dien (Ef. 4:1 en Fil. 2:12-13). Hou die goeie gewoonte vol om hierdie gesamentlike byeenkomste by te woon en ligdraers vir die wêreld te wees, soos Fillipense 2:15 van ons vereis.

Deur kursusse en gespreksgeleenthede

Kursusse word aangebied soos aangedui op die Krat of jaarkalender.

Kursusse en Gesprekke
Familiebedieding - Kinders 0.1

Familiebediening

Elke erediens het ‘n kinderelement wat ons “Tekkies” noem.  Hierdie geleentheid maak dat elke erediens ‘n familiebyeenkoms is.  ‘n Jaarlikse gemeentekamp is die hoogtepunt van die bediening aan gesinne.