Kontak

Kontakpersoon

Weeksdae 08:30-12:30
Skriba: Ulena Groenewald
Kerkkantoor
Tel 021 859 3568
Whatsapp 071 766 0874
Epos: kantoor@ngkerkgrabouw.co.za

Kontakvorm

Dankoffers

Dankoffers is ‘n geleentheid om dankie te sê, jou afhanklikheid aan God te erken en ’n belegger in die Koninkryk te word.

My bydrae uit dankbaarheid aan die Here

Die kerkkantoor het ook ‘n Zapper sowel as Snapscan-fasiliteit beskikbaar vir enige betalings. Laai die “app” gratis af van jou selfoon se “app store”. Volg die instruksies om die bankkaart van jou keuse daaraan te koppel. Nou kan jy die toepassing gebruik deur die kode hieronder te skandeer. So maklik soos een, twee, drie!

NG Kerk Grabouw Snapscan Bankbesonderhede vir elektroniese oorplasings:
Bank: FNB, Grabouw
Rek naam: NGK Grabouw
Tipe rek: Tjekrek nr: 52311671393
Takkode: 200312
Verwysing: Naam, dankoffer of projek
NG Kerk Grabouw Zapper

 

Dankoffers

Dankoffers is ‘n geleentheid om dankie te sê, jou afhanklikheid aan God te erken en ’n belegger in die Koninkryk te word.

My bydrae uit dankbaarheid aan die Here

​Bankbesonderhede vir elektroniese oorplasings:
Bank: FNB, Grabouw
Rek naam: NGK Grabouw
Tipe rek: Tjekrek nr: 52311671393
Takkode: 200312
Verwysing: Naam, dankoffer of projek

Die kerkkantoor het ook ‘n Zapper sowel as Snapscan-fasiliteit beskikbaar vir enige betalings. Laai die “app” gratis af van jou selfoon se “app store”. Volg die instruksies om die bankkaart van jou keuse daaraan te koppel. Nou kan jy die toepassing gebruik deur die kode hieronder te skandeer. So maklik soos een, twee, drie!

NG Kerk Grabouw Zapper
NG Kerk Grabouw Snapscan