Kategese

Die jaargroep 1 tot 4 vergader tydens kerk in hul onderskeie jaargroepe. Gesinne vergader eers saam in die kerk, waarna kinders dan na “Tekkie tyd” die kerk verlaat en na hul groepe beweeg. Graad 5 tot 11 vergader na kerk in hul eie groepe. Die graad groep 11 groep vergader in die konsisitorie by ds. Llambrechts

Eredienste

Op Sondae word ‘n erediens in die kerk gehou om 09:30

Nuwe Lidmate:

Nuwe intrekkers meld by die kerkkantoor aan sodat lidmaatskap oorgedra kan word. By die teedrink geleentheid na kerk is ook aanmeldvorms en almanakke beskikbaar.

Doop

Indien egpare hul kinders wil laat doop kontak hulle of die kerkraadslid van die wyk of die leraar om ‘n geskikte datum te vind en ‘n gesprek oor die dood te reël.

Trou

Paartjies wat wil trou moet die kerkkantoor kontak indien u die kerk wou bespreek, anders kontak paartjies self die leraar om ‘n datum te bespreek.

Begrafnisse

Begrafnisse en dood van geliefdes. Kontak dadelik die betrokke kerkraadslid in die wyk en laat weet ook die leraar.

Kategese

Die jaargroep 1 tot 4 vergader tydens kerk in hul onderskeie jaargroepe. Gesinne vergader eers saam in die kerk, waarna kinders dan na “Tekkie tyd” die kerk verlaat en na hul groepe beweeg. Graad 5 tot 11 vergader na kerk in hul eie groepe. Die graad groep 11 groep vergader in die konsisitorie by ds. Llambrechts

Eredienste

Op Sondae word ‘n erediens in die kerk gehou om 09:30

Nuwe Lidmate:

Nuwe intrekkers meld by die kerkkantoor aan sodat lidmaatskap oorgedra kan word. By die teedrink geleentheid na kerk is ook aanmeldvorms en almanakke beskikbaar.

Doop:

Indien egpare hul kinders wil laat doop kontak hulle of die kerkraadslid van die wyk of die leraar om ‘n geskikte datum te vind en ‘n gesprek oor die dood te reël.

Trou:

Paartjies wat wil trou moet die kerkkantoor kontak indien u die kerk wou bespreek, anders kontak paartjies self die leraar om ‘n datum te bespreek.

Begrafnisse:

Begrafnisse en dood van geliefdes. Kontak dadelik die betrokke kerkraadslid in die wyk en laat weet ook die leraar.

Dankoffers:

Dankoffers is ‘n geleentheid om dankie te sê, jou afhanklikheid aan God te beken en ’n belegger in die Koningkryk te word.

My Bydrae uit dankbaarheid aan die Here

Die kerkkantoor het ook Zapper sowel as SnapScan fasiliteit beskikbaar vir enige betalings. Laai die “app” gratis af van jou selfoon se “app store”. Volg die instruksies om die bankkaart van jou keuse daaraan te koppel. Nou kan jy die toepassing gebruik deur die kode hieronder te skandeer. So maklik soos een, twee, drie!

NG Kerk Snapscan Bankbesonderhede vir elektroniese oorplasings:
Bank: FNB, Grabouw
Rek naam: NGK Grabouw
Tipe rek: Tjek Rek nr: 52311671393
Takkode: 200312
Verwysing: Naam, dankoffer of projek
NG Kerk Zapper

 

Dankoffers:

Dankoffers is ‘n geleentheid om dankie te sê, jou afhanklikheid aan God te beken en ’n belegger in die Koningkryk te word.

My Bydrae uit dankbaarheid aan die Here

​Bankbesonderhede vir elektroniese oorplasings:
Bank: FNB, Grabouw
Rek naam: NGK Grabouw
Tipe rek: Tjek Rek nr: 52311671393
Takkode: 200312
Verwysing: Naam, dankoffer of projek

Die kerkkantoor het ook Zapper sowel as SnapScan fasiliteit beskikbaar vir enige betalings. Laai die “app” gratis af van jou selfoon se “app store”. Volg die instruksies om die bankkaart van jou keuse daaraan te koppel. Nou kan jy die toepassing gebruik deur die kode hieronder te skandeer. So maklik soos een, twee, drie!