Bediening

Alle kinders van die Here het volgens 1Korintiërs 12-14 gawes van die Heilige Gees ontvang. Hierdie gawes moet ons gebruik om die liggaam van Christus, die kerk, op te bou.

Waar wil jy graag jou gawes in die gemeente deel?

Die volgende bedieninge vind plaas. Lees gerus en klik onderaan waarby jy betrokke wil raak.

  Gebed
  Deel vorm van voorbiddingsgroepBetrokke by gebedskamerHelp met opstel van maandelikse gebedskalender

  Bybelstudiegroepe
  Wees ‘n bybelstudieleierVorm deel van ‘n bybelstudiegroepWees deel van jong lidmate bybelstudiegroep

  Jeug
  Help met kategeseHelp met PinksterpoppekasHelp reël spesiale jeug- of gesinsdiensteHelp met Pinkster om na kleuters om te sien.

  Kommunikasie
  Help met die opstel van die KratHelp met die versorging van die kerk se webblad.

  Erediens
  Verwelkom mense by die deure voor erediens en tydens teeHelp by tee om vreemdelinge tuis te laat voel in gemeenteRaak betrokke by die beplanning van eredienste en PinksterDoen afkondiginge tydens die erediensHelp met die opstel van die PowerPoint vir die erediensHelp met tee na die diensHelp toebroodjies maak vir eredienste of begrafnisseWees gasvrou by begrafnisdiens - kombuisHelp met blomme en ander versierings by spesiale geleenthedeHulp met klank tydens byeenkomsteDoen lofdanseHelp met voorsang – sing of instrumenteSing koor

  Gemeentebediening
  Wees ‘n leier by wyksbyeenkomsteHelp beplan geestelik opbouende geleenthedeHelp om nuwe intrekkers tuis te laat voelUitreik na kerklose mense

  Sending
  Skakel met ‘n sendelingWees deel van uitreik-aksiesSkakel in by Getuieniskommissie.

  Barmhartigheid
  Wees nutsman vir bejaardesHelp met sopkombuisGee hulp aan Dienssentrum of Huis GroenlandWees deel van BarmhartigheidsgroepOndersteun Herberg KinderhuisNeem van mense na hospitaalHelp met braai vir Huis GroenlandBesoek van bejaardesBesoek siekes

  Vroue
  Wees deel van groep wat vrouebediening organiseerSkakel in by Vroue-aande of bied hulp aan om te help daarmee.Woon jaarlikse vroue-retraite byHelp met verfraaiing van die kerk en tuine

  Manne
  Woon jaarliks manne-retraite bySkakel in by manne-bybelstudiegroepSkakel in by manne-biduurgroepNutsman om te help met kerkgeboueHelp met verfraaiing van die kerk en tuine

  Fondse en funksies
  Help beplan aan ons jaarlikse Feesbasaar.Help beplan fondsinsamelings-funksies vir die gemeente.

  Eiendomme
  Wees betrokke by die instandhouding van kerkgeboue en tuine en begraafplaasHelp met klein herstelwerk of kom gee raad.

  Finansies
  Kom help leiding gee oor die finansies van die gemeente

  Diensverhoudinge
  Kom deel jou kennis oor personeelaangeleenthede

  Enige ander plek waar jy betrokke wil of kan wees?

  Naam en van*

  E-posadres*

  Adres

  Selfoon