NGK Grabouw

Geroep om getuies van God se liefde in die wêreld te wees

Eredienste: Sondae 09:30

NGK Grabouw: ‘n Kort Geskiedenis

Die NGK Grabouw het ontstaan as ‘n buitewyk van die NGK Somerset-Wes Gemeente. In 1850 is die eerste diaken (LH Delport) aangewys en vier jaar daarna in 1854 is die eerste ouderling (H Beukes) aangewys. In 1865 begin onderwysers kerkdienste en Sondagskool hou. In 1885 is daar 100 lidmate en 44 kinders wat eredienste bywoon. Op 29 Maart 1895 word die eerste kerkgebou ingewy.

Op 15 Augustus 1934 word die NG Gemeente van Grabouw gestig. Die huidige kerkgebou is op 8 Mei 1954 ingewy. Die gemeente bestaan tans uit 521 belydende lidmate en 120 dooplidmate. Tien predikante het die gemeente die afgelope 85 jaar bedien. Die eerste leraar van die gemeente was ds. GC van Schalkwyk en die huidige leraar is ds. FC Lambrechts.

Word deel by NGK Grabouw

Kategese

Bediening

Geleenthede

Gesels met ons